Taktika - Väzba

Ukážka č.1 - Čierny na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.1 stojí čierny pod tlakom súperových ďalekonosných figúr a pri zbežnom pohľade bojuje o remízu. Zdanie však klame aj v tomto prípade: 1.Vh6+ je vcelku prirodzený ťah, veža útočí na kráľa a súčasne kryje citlivý bod h7. nasleduje vynútené 1.-Kg1 a zdá sa, že iskrička aktivity zhasla. Omyl! Prichádza prekvapujúce využitie motívu väzby, ktorý umožní zapojiť do útoku dámu a bielemu kráľovi udeliť mat: 2.Vh1+ Kxh1 3.Dh3+ Kg1 4.Dxg2 mat. Okrem motívu využitia väzby možno vidieť motív prilákania bieleho kráľa na pole h1, čím sa zaviaže pešiak g2 a kráľ je nechránený proti vtrhnutiu dámy cez pole h3 na pole g2.   
Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.2 stojí čierny na prehru, ale koniec je ešte rýchlejší ako sa obával. 1.Vd8+ Kxd8 2.Dxc6. Prvým ťahom sa čierny jazdec vynútene dostáva do väzby, čím čierna dáma stráca krytie a biely si ju proste vezme. Finta s vynúteným prilákaním kráľa na pole, kde sa dôležitá obranná figúra znefunkčňuje väzbou je veľmi poučná a častokrát použiteľná.
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.3 má biely lepšiu pozíciu, ale vyzerá, že čiernemu nič bezprostredné nehrozí, keďže slabé pole f7 je dostatočne kryté. V skutočnosti je však v pozícii ukrytý kombinačný motív s využitím  väzby s fatálnym dôsledkom pre čierneho. Takže: 1.Dxf7+ Dxf7 2.Vxc7 a je po partii, keďže dámu si biely vezme za strelca spáť a čierny zaplatil vežou.   
Ukážka č.4 - Čierny na ťahu vyhrá!
 
Pozícia v ukážka č.4 sa vyznačuje oslabením bielych polí bieleho a nešťastnou konšteláciou dámy a veže, ktorá si koleduje o vidličku na d2. Čierny manévrujúc s tempom zaviaže súperovi jazdca, ktorý bol obrancom poľa d2 a vidličkou dobyje materiálnu prevahu. Takže: 1.Dg6+ Kh8 2.De4+Kg2 3.Jd2. Keby bol čierny zbrklý, dal by prvým ťahom šach 1.Dg4+ a po 1.-Dg2 má čierny po problémoch. 1.Dg6+ dáva nielen šach a posiela kráľa do kúta, ale si aj zachováva ťah na väzbové pole e4. Namiesto 2.-Kg2 sa biely môže zmieriť so stratou kvality a zahrať 2.-Vxb3, ale po 3.Dxf3+ Kg1 4.Vd1 Vb1 5.Vxf1 Vxf1 vzniká koncovka dámy proti veži, ľahko prehratá pre slabšiu stranu, lebo ťažkopádna veža nedokáže ubrániť pešiakov aj kráľa oproti súperovej fúrii. Napríklad 6.Dg4+ Kh1 7.De2 Vb1 8.Dxf2 Vb3 9.Df1 mat.