Riešiteľská súťaž - riešenia

 
Na úvodnej strane týchto stránok sú uverejňované úlohy ako súčasť riešiteťskej súťaže. Po nahradení novou úlohou by bola škoda zahodiť do stratena pomerne podrobné riešenia už neaktuálnych úloh a tak sa dávajú do tohoto skladu, kde môžu byť naďalej zdrojom zábavy a poučenia pre milovníkov šachu a jeho perál.  

Úloha č.2 - Biely na ťahu vyhrá!

Keby štyria pešiaci na a stĺpci neboli, tak sa jedná o elementárnu pešiakovú koncovku, ktorá je remízová, lebo pat. V pozícii na šachovničke biely vyhrá tak, že postupne povyberá všetkých troch čiernych pešiakov pričom svojho c pešiaka udrží na šachovnici. Následne c pešiaka presadí do dámy, lebo vežového pešiaka použije na jedno tempo. Čierny kráľ potrebuje držať opozícu c5 kontra c7 a tiež d6 kontra d8. Pokiaľ sa bielemu podarí odovzdať povinnosť ťahať v pozícii na šachovničke čiernemu, tak vyhrá lebo čierny bude mať  k dispozícii tri prehrávajúce ťahy. Po Kd8 resp. Kb8 prichádza vždy Kd6 a biely presadí elementárne pešiaka do dámy  bez ohľadu na existenciu pešiakov na a stĺpci. Po ťahu čierneho Kc7 prichádza Kc5 s ďalším Kb6 a postupným odoberáním čiernych pešiakov, v prípade potreby s tempovacím priskočením k pešiakovi c6 na pole b5.  Teraz už ostáva iba doriešiť, ako sa odovzdá vo východiskovej pozícii nepríjemná povinnosť ťahu čiernemu. K tomu slúži trojuholníkový manéver bieleho kráľa: 1.Kc4 Kd8 2.Kd4 Kc8 3.Kd5.  Rovnako poslúží účelu aj  1.Kd4 Kd8 2.Kc4 Kc8 3.Kd5. Čierny mohol uhýbať aj na b8, ale osudu by neušiel.