Obrázky so šachovou tématikou:

Chlapská zábava

Toto je, prosím pekne, umelecká fotografia. Jej obsahom môže byť napätie, či zdanlivý paradox, keď sa skupina chlapov sústredene pozerá na niečo, čo majú za chrbtom. Alebo pre znalých veci: Zaujímajú sa o šachovnicu, na ktorej sa niečo deje a ignorujú šachovnicu bez obsahu, aktuálne mŕtvu. Alebo pre vtipálkov: Čo zaujalo toľkých chlapov, že ignorujú šachy? Možných výkladov je viac, ale my, šachisti vieme svoje: Šachy sú veľmi zaujímavá hra.

Šachová torta

Túto famóznu šachovú tortu upiekla rodina Petrovi Falťanovi pri príležitosti jeho 70-ich narodenín. Mierne pokročilému šachistovi by sa mohlo zdať, že na torte je postavená pozícia španielskej hry, ale pedanti z Krasňan si všimli, že pozície dám a kráľov sú prehodené. Tak alebo onak, po zjedení sa všetko premiešalo definitívne. Klobúk dole pred prácou cukrárky!   

Marcel Duchamp - Šachová hra

 
Apropos, Marcel Duchamp bol svetoznámy umelec a tiež šachista. 
Životopis nájdete tu  a šachové partie tu.