Úlohy dňa embedované z ChessTempo

 
Riešenie sa prevádza premiestňovaním kameňov na šachovničke s pomocou myši. Vyriešenie úlohy je signalizované zeleným odfajknutím. Myšou možno preklikávať medzi tromi ponúkanými úlohami (easy-ľahká, medium-stredná, hard-ťažká) a tiež možno kliknúť na zobrazenie riešenia (show). Kliknutím na čiernobiely krúžok v ľavom dolnom rohu sa prepne orientácia šachovnice. Link na hranie šachu online na domovskom servri je povinná daň za možnosť embedovať. 
Play Chess

 

Ďalšie úlohy

 
Predložené úlohy sa riešia v uživateľsky príjemnom html prostredí. S pomocou myši možno premiestňovať kamene. Nemožno sa pohybovať o ťah dozadu či dopredu. K totálnemu návratu slúži tlačidlo na obnovenie pôvodnej pozície. Prípustnosť vykonávaných ťahov nie je kontrolovaná. Kamene sa dajú odoberať umiestnením mimo šachovnicu. Funguje tiež pridávanie premiestnením vhodného kameňa z okolia šachovnice na zvolené políčko. Popísané html prostredie považujem za dostačujúce na riešenie predložených úloh. Príjemnú šachovú zábavu spojenú s poučením!

 

  Úloha č.1    Biely na ťahu vyhrá!
 Úloha č.2     Biely na ťahu vyhrá!
Úloha č.3    Biely na ťahu vyhrá!
Úloha č.4    Biely na ťahu vyhrá!
Úloha č.5    Čierny na ťahu vyhrá!
Úloha č.6    Biely na ťahu vyhrá!
Úloha č.7    Biely na ťahu vyhrá!
Úloha č.8    Mat druhým ťahom!  (autor skladby Mandák)