Kontakty    

Šachový klub Krasňany, Bratislava

hracia miestnosť:  Klub dôchodcov Krasňany - Beseda
                                   Kadnárova 19
                                   Bratislava 

webové stránky: www.krasnansky-sachista.webnode.sk

krasnanskysachista@gmail.com

 

priezvisko a meno funkcia číslo na mobil mejlová adresa
Petreje Juraj                  predseda                             petreje@txi.sk
Falťan Peter organizačný pracovník 0903 968 621 pete r  .faltan@gmail.com
Mikulášek Viktor hospodár 0903 242 415 mikulasek 1951@gmail.com
Mandák Miroslav správca webu 0908 521 331 miro.mandak@upcmail.sk
Juhaniak Ľubomír inšpirátor webu 0903 750 109 juhania k@centrum.sk