Vľavo hore sa nachádza ponukové menu s jednotlivými skupinami ukážok taktických riešení. Väčšinou sa jedná o kombinačné závery z partií, prípadne jednoduchšie štúdie selektované podľa kombinačných motívov. Snažil som sa vybrať z Kaliničenkovho výberu (Nikolaj Kaliničenko - Praktikum po šachmatnoj taktike r.2014) ku každému motívu približne štyri úlohy, ktoré sa mi páčili a predstavovali aj niečo typické. Nešlo o hľadanie ťažkých úloh. Každá úloha je predstavená s pomocou embedovanej šachovničky, kde je uložený nevetvený, obyčajne hlavný variant riešenia. Umožňuje šachistovi pohodlne si prehrať celú kombináciu s pomocou navigačných šipiek. Je možné aj akési premiestňovanie kameňov s pomocou myši. V tomto prípade však navigácia nefunguje. Okrem šachovničky je ku každej zaradenej úlohe pridaný text - podrobnejší popis riešenia aj s variantami. Písal som ho z vlastnej hlavy, takže veľmajster Kaliničenko za jeho prípadnú slabšiu kvalitu nemôže. MM.  

Na servri www,youtube.com sa nachádza obrovské množstvo videí venovaných šachu. Pre koho je štúdium z knižiek príliš namáhavé, stačí si zapnúť video. Ja vrele doporučujem videá Petra Koutného. Na ukážku zaraďujem dve. Komu sa zapáčia, môže si pozrieť ďalšie. Koutný robí svoju prácu systematicky, má tam otvorenia (napr. Grunfeldova indická, Pircova, Alapinova Sicílska, Prijatý dámsky gambit), venuje sa koncovkám (napr. dámske, vežové, pešcové). Veľmi užitočné sú videá pojednávajúce o plánoch, stratégii, chybách pri šachovej hre. Nie je veľmajstrom, ale pre šachistu, ktorý sa chce zlepšiť, lebo je priemerný a pociťuje stagnáciu, môžu byť jeho videá užitočné. Krása šachu spočíva okrem iného  v tom, že popri pravidlách sú často výnimky, tvrdenia všeobecného charakteru málokedy platia bez výhrad. Kto k videám Koutného pristúpi s takýmto poznaním a z toho vyplývajúcou toleranciou, má sa na čo tešiť.