Taktika - Odstránenie obrany

Ukážka č.1 - Biely na ťahu vyhrá!
Prvá vec, ktorá udrie bielemu do očí v študijnej ukážke č.1 je napadnutá súperova veža, ktorú však nemožno brať, lebo je krytá, dokonca dvakrát. Pri pozornejšom skúmaní však vidíme, že obaja obrancovia Jc5 aj Sg6 sú napadnutí a teda ich krytie veže je podmienené. Vyhrávajúca kombinácia postupne odstráni obrancov veže, až môže v závere biely túto dobrať, pričom získava vyhratú konncovku s pešiakom navyše. 1.Vxg6+ hxg6 2.Sxc5+ bxc5 3.Kxd3. Pri kombinácii je dôležité, že čierny nemá žiadny užitočný medziťah, ktorý by kombináciu pokazil. V našom prípade idú veci hrubou silou so šachmi, tak všetko pekne funguje. 

 

Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.2 sú dvaja postúpivší pešiaci proti jazdcovi dostatočnou, ba vyhrávajúcou kompenzáciou, avšak iba za predpokladu, že biely svoje tromfy správne použije. Ponúka sa ťah 1.Vxc4, ktorý likviduje jazdca, čoby silného obrancu voči pešiakom. Čierny nie je odkázaný na branie vežou, za čo by bol odmenený matom na e8, ale môže 1.-bxc4. 2.d6 Kf7 3.d7.  Veža je napadnutá, tak 3.- Kxe7 4.dxc8=D prehráva okamžite. Ešte najlepšie zlo je 3.-Ve8. Pokiaľ sa biely nechá strhnúť povrchnou chamtivosťou 4.dxe8=D+ Kxe8, tak to začne neodolateľne zaváňať remízovou pešcovkou. Pozorný biely však zahrá 4.d8=D. Čierny skúsi remízové šance s vežou proti dáme 4.-Vxe7. Je však bez šancí, lebo nemá kompaktnú pešiakovú štruktúru a pevnosť sa mu postaviť nepodarí ani náhodou.
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
 
Pri pohľade na pozíciu ukážky č.3 kombinačne zameraného šachistu rýchlo napadne variant 1.Vxh7+ Kxh7 2.Dxg6+ Kh8 3.Dg7 mat. Pozornejší si všimne, že variant nefunguje, keďže dôležité pole g6 kryje obranca Je5 a po 2.Dxg6 by prišlo Jxg6 a biely má po vtákoch. Následne sa víťazne naladený šachista poobhliadne, či by sa nedal obranca hradu vystrnadiť, prípade rovno zlikvidovať. Tak prichádza na svetlo božie jednoduché riešenie v podobe ťahu 1.Vxe5. Biely vidiac hroziaci variant, môže sa forsírovanému matu vyhnúť ťahom 1.-Sf5, ale po 2.Vxf5 gxg5 3.Dxf5 sa dá odvrátiť mat len za cenu ďalšieho materiálu. Napr. 3.- Ve1+ 4.Kf2 Df8 5.Kxe1 Dxf5 Sxf5. Sú asi možné aj iné cesty prežitia čierneho, ale asi nestoja za zmienku.    
Ukážka č.4 - Biely na ťahu vyhrá!
 
Prvá vec, ktorú si veľký Nimcovič v ukážke č.4 všimol bol matový strojček 1.Df6 gxf6 2.Vg4+ Kh8 3.Sxf6 mat. Pri podrobnejšom skúmaní vysvitá, že variant nefunguje, lebo čierny sa ubráni a získa materiálnu prevahu. Napríklad 1.Df6 Sxe5 2.Vxd8 Sxf6 3.Vxd5 exd5 a čierny má strelca naviac. Alebo 1.Df6 Sxe5 2.Dxd8 Dxe4 3.De7 De1 mat. Jednoduchá oprava variantu spočíva v ťahu 1.Vxd6. Kľúčový obranca čiernej pozície je odstránený a po braní veže sa dá mat odvrátiť iba za cenu dámy.