Taktika - Blokáda cesty kráľa

Ukážka č.1a - Biely na ťahu nevyhrá!
V ukážke č.1 vidíme na jednej strane čierneho pešiaka do dámy, ktorého však ľahko udrží jazdec samozrejme iba za cenu svojej existencie. Bieleho tromfom je pešiak a6. Zdá sa, že centralizovaný kráľ si zájde do kúta, oslobodí svojho volňáska a dáma rozhodne partiu. Čierny strelec je do kútov ako tento skoro nepoužiteľný. Jedinou šancou čierneho kráľa je stíhať za proťajškom  a uzatvoriť ho v kúte tak, aby zavadzal natrvalo svojmu a-pešiakovi do dámy. V tomto prípade sa mu to aj darí a bely nevyhráva.
Ukážka č.1b - Biely na ťahu nevyhrá!
V ukážke č.1b ide vlastne o pokus vyhrať iným spôsobom. Čierny síce likviduje stredného volňáska za cenu strelca, ale v podstate sa nič nemení, lebo čierny kráľ stíha zaštupľovať bieleho v kúte. 
 
Ukážka č.1c - Biely na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.1c biely pochopil, že čierneho strelca možno ponechať na doske ako blokera cesty vlastného kráľa. Ponechaný strelec navyše nedokáže zabojovať v kúte pri ochrane vlasných pešiakov, či likvidácii volňáska. Skvelá idea odmeňuje bieleho výhrou, lebo čierny kráľ nezvláda obísť svojho strelca dostatočne rýchlo.
 
 
Ukážka 1d - Biely na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.1d sa čierny rozhodol vyvarovať brania otráveného pešiaka a ponechať svojmu kráľovi voľnú cestu na prenasledovanie bieleho. Blokáda sa teda nekoná, ale prichádza bielemu na pomoc taktický obrat odlákanie, keď čierny v najnevhodnejší moment musí chytať zajaca a dokonca kráľom, takže zase biely vyhrá a tým sa dá považovať ukážka č.1 ako celok vyhratá za bieleho.  
 
Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.2 biely presadí a-pešiaka do dámy. Tromi obeťami pešiakov donúti čierneho vlastnými pešiakmi zablokovať cestu kráľovi k poľu premeny. Prvý ťah 1.a4 je prehrávajúci po 1.- bxa3 2.bxa3 Kg3 a čierny stíha znehybneného súperovho kráľa zmatovať h pešiakom. Lepší pokus je 1.Kxg2, ale po 1.-Kg5 2.a4 bxa3 3.bxa3 Kf6 4.a4 Ke7 5.a5 Kd8 6.a6 Kc8 7.a7 Kb7 je zajac chytený a biely s pešiakom menej prehráva. Cestu k výhre znamená  iba 1.f6. Čierny nemá na výber a musí brať, čím blokuje cestu vlastnému kráľovi. 2.Kxg2 Kg5 3.a4 bxa3 4.bxa3 Kf5 5.a4 Ke5. Tu sa zdá, že čierny kráľ predsa len chytá utekáča, ale prichádzajú ďalšie obete v záujme blokovania cesty kráľovi: 6.d6 cxd6 7.c6 dxc6 a pešiak je nedostižný 8.a5. Krásna ilustrácia!