Taktika - Odlákanie

Ukážka č.1 - Čierny na ťahu vyhrá!
 
Pri pohľade na pozíciu č.1 vidíme napätie na kritickom poli d4. Čierny môže zobrať strelca, ktorý je však krytý dámou. Po výmene, môže čierny šachovať na poli e2, ale nič konkrétne nevidieť. Keby dáma strelca nekryla, čierny strelec by zobral strelca so šachom a ešte by doberal vežu na a1. V duchu zásady preverovania všetkých možných šachov, skúsime dať zdanlivo absurdný šach dámou na e2. Absurdita spočíva v tom, že biely dámu berie, dokonca vynútene. Pokiaľ má šachista krátky výpočet, tak tento variant zavrhne, pretože po strate veže na poli e2 síce doberá strelca, ale aj tak je to strata kvality. Kombinačne zdatný šachista však počíta ďalej a všíma si aj medziťahy. Takže zistí, že medzišachom po odlákaní dámy zoberie strelca a vežu, pričom dáma mu neunikne, keďže vynútene skončí vo väzbe. Pri analýze vzťahov na šachovnici vidíme, že jednou z podmienok tejto peknej kombinácie je fakt, že bielemu kráľovi sú neprístupné polia f1 a f3, teda, že po šachu strelcom z poľa d4, môže svoju dámu kryť iba zalezením na e1, teda do väzby a čierny stíha zobrať vežu na a1 aj dámu na e2. Ďalšou jemnosťou kombinácie je možnosť predčasného brania dámy na e2 vežou so šachom namiesto brania strelcom na a1, čo stojí čierneho figúru. Výsledkom správneho prevedenia tejto kombinácie s odlákaním dámy od kritického poľa d4 je pozícia s figúrou navyše. 
Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
 
Pri tejto ukážke č.2 vidíme nebezpečného bieleho jazdca, ktorý by si rád skočil na pole e7. Toto pole je kryté dámou, zdá sa však, že nedostatočne. Pomerne často používaný kombinačný obrat spočíva v nasledujúcom variante: 1. Dxd5 Dxd5 2. Je7+ s ďalším Jxd5, čím biely dobýja pešiaka navyše. Efektný obrat je častým zdrojom hrubých chýb. V našom prípade pri pozornejšom pohľade vidíme, že dočasne obetovaná dáma je braná so šachom bielemu a na vidličku už vôbec nedôjde. V každom prípade je slabinou čierneho fakt, že čierna dáma sa stala jediným obrancom kľúčového poľa e7. Takže, keby sme šli napríklad 1.Dc2, tak je možný variant Dxc2 2.Je7+ Kh8 3.Vxf8, dokonca s matom. Treba však nájsť lepšie pole, pretože na 1.Dc2, stačí dať Jf2+ a oba varianty sú pre bieleho prehraté, lebo idea matu na ôsmej rade prestáva fungovať. Pokiaľ berie biely vežou jazdca, čierny vezme vežu dámou a kvalita je fuč, lebo koňov šach stratil silu veže na f stĺpci. Pokiaľ biely zahrá Kg2, dopadne ešte horšie, lebo čierna dáma si zoberie súperku prakticky zadarmo. Takže pokus o odlákanie Dc2 nefunguje. Riešením je 1. Dd4 s kombinovanými hrozbami. Spomínaný Jf2 je teraz nanič, lebo príde 2. Dxf2 a čierny vlastne odovzdal figúru, keďže Dxf2 3.Vxf2 g6 nefunguje čoby rádoby chytenie koňa, keďže tento odchádza z väzby so šachom. Po 1.Dd4 sa čierny nechce dať odlákať od kľúčového poľa braním dámy, keďže by ako odmenu za chamtivosť dostal mat. Problém pre čierneho je v tom, že zhodou konfigurácie na šachovnici je po ťahu 1.Dd4 jednak napadnutá čierna dáma, tiež je napadnutý čierny jazdec a navyše hrozí mat na poli g7. Takže 1. - Dc7 2.Dxg4 alebo 1. - Vxf5 2. Dxc5 Vxf1 3. Kg2 s márnym bojom veže s jazdcom proti dáme. Zložitá sieť vzťahov medzi figúrami na šachovnici spôsobuje, že ich pohyblivosť a súhra sa stráca. V našom prípade je čierneho dáma priviazaná k obrane poľa e7, čo ju ochromuje v akčnosti a čo biely využil pre zisk materiálnej prevahy. 
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
Ukážka č.3 prináša prenasledovanie čiernej dámy, ktorá je priviazaná k obrane kľúčového poľa f7. 1.Vg5 napáda dámu, ktorá nemôže brať ani Dxg5 ani Dxe4, kvôli Jxf7 mat. Jediná vyhovujúca odpoveď je 1.-Dxf6 so zničením nepríjemného pešiaka f6. Matovú sieť však medzičasom dotvára veža. Nasleduje druhé napadnutie čiernej dámy ťahom 2.Dd4. Nekrytú dámu nemožno brať z rovnakého dôvodu ako po prvom ťahu a 2.-Vxg5 je tabu pre stratu dámy. Čierny znova nachádza jednu výhovorku 2.-Vg6. Následne prichádza hrubá dorážka 3.Vxg6 a to je koniec, pretože čierny alebo dostane mat 4.Jxf7 alebo stratí dámu 4.Dxf6. prípadne 4. Dxg7 s matom. Aj pri tejto kombinácii sa dá bielemu fatálne pomýliť. Namiesto ťahu 2.Dd4 môžeme skúsiť odlákať dámu zdanlivo rovnocenným ťahom 2.De5. Tu však prichádza šokujúce 2.-Dxe5 a biely nemá čas na mat, keďže práve dostal šach. Ukážka je zo skutočnej partie. Hľadanie najlepších ťahov uľahčuje krajná núdza, lebo bez tejto kombinácie je biely prehratý.  
 
Ukážka č.4 -Čierny na ťahu vyhrá!
Ukážka č.4 obsahuje zamaskované odlákanie bielej dámy od kľúčového poľa e1. Takže najprv: 1.Ve1+. Po normálnej odpovedi bieleho 1.-Vxe1 slabší hráči automaticky doberú vežu pešiakom a po braní dámou prišli o všetok kapitál. Veľmajster však rozozná, že nastal čas na odlákanie bielej dámy od krytia kľúčového poľa premeny pešiaka e1.  Čierna dáma je totiž tabu pre svoju protivníčku na ktoromkoľvek poli, z ktorého nie je dámou kryté pole e1. Sú to práve štyri polia: a4, g4, d6, d4.  Netreba náročné úvahy, aby sme pochopili, že jedine možnosť so šachom, teda 2.Dd4+ je tá pravá. Po nej má biely na výber alebo stratu dámy po 2.-Kf1 3.Dxb4 alebo mat po 2.-Dxd4 3.dxe1=D,V. Keď si chceme zatrénovať, tak po 1.Ve1+ predpokladajme odpoveď bieleho 1.-Kf2. Slabší hráč v takomto úprípade automaticky berie vežu a partiu ľahko aj keď menej elegantne vyhráva. Veľmajster vždy hľadá najlepšie ťahy, bez ohľadu na pozíciu alebo súpera. V tomto prípade treba vidieť a vykonať najrýchlejšie matujúci variant 1.-Kf2 2.Df5+ Kg3 3.Ve3+ Kh4 4.g5+ Kxh5 5.Dg6+ Kg4 6.f5 mat.