Taktika - Odvlečenie od poľa posunu

Ukážka č.1 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.1 čierny strelec nedohoní dvoch bielych pešiakov alebo čierny kráľ nedohoní jedného bieleho pešiaka. Úvodný ťah pôsobí prekvapujúco. 1.Sxb6. Čierny si môže vybrať ako prehrá. Jedna možnosť je 1.-Sxb6 2.g6 Sd4 (ináč g pešiak utečie do dámy) 3.b6 Kb5 4.b7 Ka6 8.g7 a čierny si môže vybrať pešiaka, ktorého zoberie a pešiaka, z ktorého bude dáma. Namiesto prvého ťahu s braním strelca môže čierny zvoliť  1.-Kxb5 2.Sxa5 Kxa5 6.g6 a z pešiaka bude dáma.  
Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.2 sa biely nesmie ukvapiť, pretože po 1.b7 Kc6 biely stráca pešiaka a výhra sa nekoná. Po 1.Va1 biely dočasne obetuje vežu, aby odvliekol protivníčku opačnej farby z b stĺpca. Odvlečenie 1.-Vxa1 2.b7 je pre čierneho fatálne, nakoľko sa nevie dostať na ôsmu radu a zadržať pešiaka. Polia a8 aj c8 sú pokryté bielym zajacom. Takže napríklad 2.-Vc1+ 3.Kd2 Vh1 4.b8=D s výhrou. Obrovskou chybou by bolo 3.Kd3 a po 3.-Vd1+ sa čierny s tempom dostane na ôsmu radu, dobyje pešiaka a vyhrá. Pokiaľ si čierny nechce nechať odvliecť vežu, môže sa hrať takto: 1.-Vb4 2.b7 Kc5 3.Va5+ Kc6 4.Kxb4 Kxb7. Čierny dobyl pešiaka, ale stratil vežu a prehráva. 
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.3 ani jazdec s vežou nedokážu zabrániť pešiakovi v premene na dámu. Zásadný význam má úvod 1.Vb1. Veža je týmto napadnutá aj zaväzbená. Pokiaľ sa nenechá odvliecť braním na nevýhodné pole, biely vymení veže a postaví dámu. Napríklad: 1.-Vg1 2.Vxg1+ Kxg1 3.bxc7 s ďalším 4.c8=D. Branie veže vedie k inému variantu 1.-Vxb1 2.bxc7. Čierna veža nedokáže zabrániť bielemuv postavení dámy, lebo ten si vyberie vždy pole premeny na stĺpci, na ktorý sa veža nepostaví. 2.-Vc1 bxc8=D alebo 2.-Vb1 c8=D.Čierny sa ešte môže pokúsiť hrať koncovku veže s jazdcom proti dáme, ale teoreticky je vec prehratá pre čierneho.
Ukážka č.4 - Biely na ťahu vyhrá!
Ukážka č.4 je veľmi jednoduchá. Na prvý pohľad výhru nevidieť. Obeť kvality vyzerá márna, lebo po nej padá pešiak. Ale predsa 1.Vxf5 Kxf5 2.Kh4 a čierny je odrezaný od utekáča a ani okolo svojich pešiakov ho nedostihne: 2.-Ke6 3.h6 Ke7 4.h7 Kf8 5.h8=D. Pri prepočtoch kombinácií niekedy unikajú šachistovi nenápadné ťahy ako bol v tomto prípade ťah 2.Kh4+.