Taktika - Odvlečenie od poľa premeny

Ukážka č.1 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.1 biely presadí dámu, keďže odvlečie súperovu vežu od poľa premeny. Táto finta patrí do základnej výbavy šachistu a vo vežových koncovkách ju možno často využiť, minimálne ako hrozbu. 1.Vxc6 Vxc6 2.Ve6+ Vxe6 6.c8=D. Pozícia je vyhratá pokiaľ biely zvláda technickú koncovku dámy proti veži.

 

Ukážka č.2 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.2 biely presadí pešiaka do dámy. Problémom v takýchto pozíciách je to, že aby silnejšia strana zvíťazila musí urobiť záväzný ťah, väčšinou dočasne strácajúci materiál. V tomto prípade je situácia ľahkom spočítateľná: 1.e8=D+ Kxd8. Kráľa sa podarilo odvliecť od poľa c7. 2.dxc7 Sd7 3.Sc6 Sxc6 4.c8=D mat. Čierny bol pripravený obetovať strelca za pešiaka do dámy, ale bol odvlečený s pomocou väzby. Samozrejme, srelec nemusel brať na c6, ale jeho účinnosť na pole premeny bola tak či tak kvôli väzbe anulovaná. 
Pozícia č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
V pozícii č.3 biely presadí pešiaka do dámy. Musí včas predvídať súperovu obranu a podľa toho sa zariadiť. Priamočiary variant 1.a7 Jb6 2.Sd4 vedie k prehre, lebo 2.-Ja8 definitívne blokuje pole premeny. Preto treba obranu eliminovať v predstihu, čo umožňuje motív odvlečenia 1.Sa5 Jxa5 2.a7 s ďalším 3.a8=D, keďže jazdec ani strelec sú mimo dosah na pole premeny. Pokiaľ sa čierny odvliecť nenechá a jazdec ide na pľac 1.-Jb6, tak biely môže okamžite likvidovať obrancu 2.Sxc6 bxc6 3.c7 a pešiak ide nezastaviteľne do dámy.  
 
Pozícia č.4 - Biely na ťahu vyhrá!
V pozícii č.4 nie je nič nového. Biely presadí pešiaka do dámy alebo získa vežu. Spôsob, akým sa toto udeje môže spôsobiť vnímavejším šachistom estetický zážitok. 1.a7 Va5 2.c7 Vhc5. Keby nebolo krásneho rozuzlenia, tak asi remízová pozícia. Lenže prichádza 3.Vb5 s nádhernou symetriou. Pokiaľ čierny vezme ktorúkoľvek vežu, tak na opustenom stĺpci dôjde k premene pešiaka na dámu so šachom. Pokiaľ vezme pešiaka, tak prichádza o nekrytú vežu, navyše s nezastaviteľným pešiakom súpera.