Taktika - Uvoľnenie poľa

Ukážka č.1 - Biely na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.1 si skúsenejší šachista všimne matovú sieť s poľom g7, na ktorom by biela dáma dávala mat, keby jej vlastné veže nezavadzali. Keby nebola na šachovnici veža g5, tak by sme potrebovali s tempom uvoľniť pole g7 pre dámu, čo ide ťahom Vxh7+ a po ľubovoľnom braní, teda Kxh7 alebo Jxh7 prichádza Dg7 mat. Takže šachista už vie, že keď s tempom a bez zmeny matujúcej situácie uvoľní pole g5, teda odíde prekážajúcu vežu, tak následne iba použije už objavený záver. V našom prípade  existuje možnosť napadnúť vežou dámu. Tak dostávame variant s matom na konci: 1.Vc5 Dxc5 2.Vxh7+  Kxh7 3.Dg5 mat. Čierny môže radosť bielemu z takéhoto matovania pokaziť a namiesto Dxc5 zahrať Vg8. Potom prichádza o dámu a trápi seba aj šach. Dámu však možno predať drahšie, lebo je k dispozícii variant: 1.-Dxa2+ 2.Kxa2 b1=D+ 2.Dxb1 Vxb1 3.Kxb1. Biely nedal mat, ale má vežu navyše, čo by malo stačiť. Vždy závisí od zváženia viacerých faktorov, či vzdávať čo aj objektívne prehratý boj.
 
 
Ukážka č.2 - Čierny na ťahu vyhrá!
 
Pri hodnotení pozície z ukážky č.2 sa zdá, že hlavnou devízou čierneho je pešiak c2 pred poľom premeny. V skutočnosti na premenu pešiaka do dámy a uplatnenie materiálnej výhody nie je čas, lebo biely pokiaľ dostane tempo, povedie matový útok. Napríklad 1.-c1=D 2.Df8+ Kg6 3.Dg7+ a 4.Dh7 mat. V situácii, kedy rozhoduje, kto má iniciatívu je pešiak c2 skôr mínusom, lebo bráni vlastnej veži v útoku. Našťastie pre čierneho, existuje cesta ako s tempom uvoľniť pole a dovŕšiť matový útok: 1.Dh1+ Kxh1 2.c1=D+ Kg2 3.Dc6+ Kf1 4.Dh1 mat. Osobne sa mi páči nenápadný mat dámou v rohu, kvôli nevideniu ktorého už nejeden hráč zavrhol korektný variant.
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá
 
V ukážke č.3 si kombinačne zdatný hráč všimne, že keby nebolo bieleho jazdca na g3, tak funguje matový útok: 1.Dh2+ Kg8 2.Dg3+ a 3.Dg7 mat. Následne hľadá vhodný odskok tohoto koňa a tým pádom uvoľnenie cesty k poľu h2 pre dámu. Ukazuje sa, že odskok na f5 je veľmi vhodný, lebo jazdec navyše duplicitne kryje matové pole g7, čo sa ukáže ako nutné pre elimináciu obrany s braním veže. Takže dostávame cestu k matu: 1.Jf5 Jxd7 2.Dh2+ Kg8 3.Dg3+ a 3.Dg7 mat. Aj pri tejto kombinácii si možno uvedomiť, že nie každá pozícia umožňuje sebalepšiemu hráčovi efektné matové závery. 
Ukážka č.4 - Čierny na ťahu vyhrá!
 
V ukážke č.4 potrebuje čierny s tempom uvoľniť pole f1 pre dámu. Pred vykonaním tohoto záväzného ťahu spojeného so stratou materiálu, musí prepočítať variant až do matu, čo však v tomto prípade nie je  ťažké. Takže 1.Vg1+ Kh3 (brať vežu viedlo k okamžitému matu). Nasleduje 2.Df1+.  Po ústupe kráľa 2.-Kg4 s väzbou pešiaka obrancu g3 nasleduje 3.Vf4 mat. Lepší je teda ústup 2.-Kh4, ale hrubou silou podobne 3.Vf4+ gxf4 4.Dxf4+ Kh3 5.Dg4 mat.