Taktika - Odvlečenie od kľúčového poľa

Ukážka č.1 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.1 biely najprv eliminuje nádeje čierneho na premenu pešiaka na dámu a potom si postaví dámu sám. 1.Sh4+ Kxh4 2.Ke2. Pointa obete strelca. Teraz biely kráľ zabráni čiernemu premenu pešiaka na dámu. 2.-Kg3  3. Kf1 Kf4 čierny je síce vo štvorci utekáča, ale vlastný pešiak mu zhatí cestu k poľu premeny: 4.g5 Ke5 5.g6 d5 musí odpratať vlastného pešiaka z cesty, ale tým pádom nestíha 6.g7 Kd6 7.g8=D1 a biely vyhrá.  
Ukážkač.2 - iely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.2 bojuje biely jazdec proti veži, ktorá bráni bielemu v ceste pešiaka do dámy resp. po postavení dámy by bola táto následne vyšachovaná za vežu. Cieľom manévrov je obsadiť veži všetky polia, cez ktoré by sa vedela proti pešiakovi presadiť na f stĺpci.  1.Jc2 Kxb2 2.Jd4. Hrozí stavať dámu, lebo jazdec kryje pole f5. Čierny však má aj ďalšiu možnosť pristúpiť na f stĺpec. 2.-Ve4. Lenže prichádza 3.Jf2 Ve5 4.Jg3 s kontrolou kľúčových polí e4 a f5. Premene pešiaka na dámu už veža nezabráni. Koncovka dámy proti veži je vyhratá, lebo biely dobyje pešiaka a7 a ďalší utekáč a6 rozhodne partiu definitívne.     
Ukážka č.3 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.3 biely obetuje oboch jazdcov, aby sa mu podarilo svojim kráľom uvoľniť cestu pešiakovi do dámy. Predovšetkým vidíme, že kľúčové pole pozície je pole d6. Pokiaľ ho čierny obsadí jazdcom, biely pešiak do dámy nedôjde a čierny stojí na prehru. Nehľadiac na obete biely všetko podriadi cieľu nepustiť súpera na pole d6. Takže: 1.Jg5 čierny musí brať, ináč ide pešiak do dámy: 1.-fxg5 2.Jc5 takisto musí brať, lebo aj tento jazdec kryje kľúčový bod d6. 2.-dxc5. Po obeti dvoch jazdcov sa ukazuje, že biely kráľ má cestu voľnú k boju o kľúčové pole d6, ktoré jediné umožňovalo čiernemu eliminovať hrozbu pešiaka do dámy. Takže 3.Ke5 Jd3+ 4.Ke6 jediný dobrý ústup kráľa. Napríklad 4.Kd6 Jb2 5.c7 Jc4+ 6.Kc6 Jb6 vedie k prehre, lebo čierny jazdec kontroluje pole premeny a pešiaci rozhodnú. Podobne 4.Ke4 Jb2 5.c7 Jc4 6.c8=D Jb6+ s ďalším 7.-Jxc8. Biely mohol postaviť aj jazdca 6.c8=J. Vtedy by o figúru vidličkou neprišiel, ale jazdcovka s morom čiernych pešiakov je pre bieleho  prehratá. Pokiaľ sa biely ukázaných chýb vyvaroval, tak dáma je istá a výhra bieleho tiež. Napríklad: 4.-Jfc+ Kd6 a dáma bude.
 
Ukážka č.4 - Biely na ťahu vyhrá!
V ukážke č.4 by biely k výhre potreboval premeniť pešiaka na dámu. Bránia mu v tom čierni samovražední strelci. 1.Kb7 Sxb8 2.Kc6 s  hrozbou premeny pešiaka na dámu. 2.-Sh7 a hrozí Se4 s elimináciou pešiaka do dámy. 3.Kd5 Sg8+ 4.Ke4 Sh7+ 5.Kf3 a biely vyhráva, lebo premenu už nič nepokazí. Môže vyvstať otázka, či nemohol okrem štýlového ťahu 5.Kf3 zahrať aj 5.Ke3. Po tejto chybe by prišlo odvlečenie kráľa 5.-Sf2+ 6.Kxf2 Se4 s kontrolou poľa premeny a remízou, lebo čierny kráľ sa stihne dostaviť na pomoc strelcovi.