Šachový klub Krasňany je taviacou pecou rôznorodých individualít spojených láskou k šachovej hre a ďalšími chlapskými záujmami. Patrí sem okrem kontrolovanej konzumácie ohnivej vody aj tipovanie športových súťaží či fandenie slovenským športovcom. Veď život nenaplnia iba peripetie so ženským pohlavím, môže to byť aj chlapská zábava, tvorivá a kolektívna radosť spojená so športom a šachovým súťažením zvlášť. 

 

hore zľava: Juhaniak, Boldocki, Danek. Bíro, Začka, Marko, Mandák, Sukuba  dole zľava: Kebis, Mikulášek, Petreje, Falťan, Bukovčák, Vojáček, Rathouský 

Biely na ťahu vyhrá!

Táto krásna štúdia ukazuje spôsob ako biely  viacnásobným prilákaním dámy na škodlivé polia, nakoniec dámu získa a zostane mu pešiak do vyhratej koncovky.

Riešenie:

1. Va4+ Ke5  čierny kráľ musí ustúpiť za dámu, inak by bola táto ľahko vyšachovaná  2. Va5 c5 čierny predkladá pešiaka, lebo branie veže znamená stratu dámy po vidličke jazdcom   3. Vxc5 Dxc5 4. d4+ Dxd4 vidličke sa čierny nevyhne ani pri braní kráľom, ale v tomto prípade bude doberať jazdca bližšie k centru 5. Jf6+ Ke4 6.Jxd4 Kxd4 je po dáme, prichádza vyhratá pešcovka 7.Kf3 Ke5 8. Kg4 Kf6 9. Kf4 Ke6 10. Kg5 Kf7 11.Kf5 Ke7 12. Kg6 a tak ďalej

Poznámka:

po 5. - Ke4 by sa mohol čierny nechať pred braním dámy zviesť medziťahom 6.f3+, čo však vedie k remízovej pešiakovej koncovke.   

Riešiteľská súťaž - úloha č.3

Biely na ťahu remizuje!

Mám dosť bohatý repertoár úloh na riešenie, ale zaraďujem peknú štúdiu z knihy Vybrané šachové problémy od J.Fritza, ktorú mi láskavo zapožičal Peter F.. Úloha nie je ťažká, ale poučná. Jej riešenie môžete napísať do Knihy návštev. Prípadne mi ho môžete poslať na mejl, ktorý sa nachádza v sekcii Kontakty. Za polovičaté riešenia udeľujem pol boda. MM
 
RIEŠITEĽ
BODY
Peter Falťan
1
Pali Danek
0,5
Miro Mandák
0,5
Miloš Kebis
0,5

 

 

ŠK Krasňany má bohatú históriu siahajúcu až do minulého storočia. V dnešných dňoch sú počty jeho členov skromnejšie, ale život klubu naďalej prekvitá. Grupujú sa tu z ľudského hľadiska vyzreté osobnosti. Skúsení konzumenti omamných nápojov obzvlášť piva sa miešajú s energickými podnikateľmi, novinárski intelektuáli nachádzajú spoločné témy so samoukmi šľachtenými manuálnou prácou, prirodzené šachové talenty zvádzajú rytierske boje s insitnými šachistami. 

Chceme zhromažďovať informácie o živote ŠK Krasňany a dávať ich k dispozícii tak jeho členom ako aj širšej šachovej obci. Nemáme ambíciu duplikovať obsah kvalitných šachových stránok ani s nimi súťažiť v úrovni grafického spracovania či profesionality. Skúsime však touto cestou zábavným a odľahčeným spôsobom upevňovať vedomie spolupatričnosti vo vlastných radoch.

Každý šachový klub či oddiel potrebuje pre svoje prežitie veľké množstvo mravenčej organizátorskej  práce a ľudí dobrovoľníkov, ktorí  ju vykonávajú. ŠK Krasňany má iba zopár  takýchto členov. Medzi nimi zaujíma výrazné postavenie mnoho rokov Peter Falťan. 

Okienko rozhodcu

Pravidlo Fide 8.1.c Hráč môže odpovedať na súperov ťah ešte predtým, ako ho zaznamená. Musí však zapísať svoj predchádzajúci ťah skôr ako vykoná ďalší ťah.

Krasňanský humor: 

Pri návrate domov z Kolieska popri fontáne bývajú hladiny alkoholu v krvi navýšené. Milošove šachové sebamedomie stojí pevne na časoch minulých, podobne ako pyramídy v Údolí kráľov. Miro sa snaží nekonfrontačne presadzovať prítomný stav: Miloš, ja nehovorím, že som od teba lepší, ale vieš, elo nepustí. Miloš, čo aj potrundžený nachádza presnú odpoveď: Ty, keby si mal elo aj 2800, aj tak si odo mňa slabší! S týmto poznaním nastupujú obaja do električiek na Račku, pravda opačnými smermi.