Prispievacie aktivity

19.07.2016 12:43
Z nedostatku iných činností som sa pustil urobiť prehľad o tom, kto ako prispieva do Krasňanského šachistu. Stručnú a možno nepresnú tabuľku nájdete tu. Počet prispievateľov nám pekne podrástol. Mnohí priniesli svoje trošky do mlyna z mnohých dôvodov. Niektorí však zotrvávajú v pozícii chrobákov v tráve. Značné rezervy vidím u Juraja Petrejeho a taktiež u Petra Falťana. Hmlisto tuším, že sa im prispievanie do nejakých obskúrnych stránok s minimálnou čítanosťou zdá málo efektívnou investíciou vlastnej energie a v podstate je to tak. Napriek tomu nestrácam nádej, že každý, kto má čo vydať zo svojho nakumulovaného mentálneho kapitálu, urobí tak, kým sa dá.