História2 

Poznámka: autorom textov a dodajcom fotografií je Karol Rathouský
 
Vybral som niekoľko fotografií, ktoré dokumentujú účastníkov, ale i atmosféru zatiaľ ojedinelého najvyššie polohovaného šachového turnaja na Slovensku a to vo Vysokých Tatrách na Sliezskom dome /1670 m.n.m./
Uskutočnil sa 5.- 12.júna.1999 za účasti hráčov a činovníkov v počte 32 osôb, včítane rodinných príslušníkov a získali sme pre naše podujatie i finančný sponzorský príspevok od Českej poisťovne - Slovensko vo výške okrúhlych 30.000.-SK. V tom čase sa nachádzal v tomto zariadení aj redaktor slovenského rozhlasu a bola mu poskytnutá naša úvaha k téme "šachová hra v symbióze s prírodou", ktorú zároveň odvysielali v rozhlase v ranných hodinách...
Čo povedať k samotnému turnaju: tu prichádzalo často i k  nežiadúcej symbióze alkohol versus hráči, čo si vyžadovalo veľké úsilie rozhodcu a organizátorov. Ale zároveň bolo i dosť času na rôzne turistické akcie, ale neboli ešte otvorené uzávery tatranských chodníkov čo prinášalo strety s uniformovanými ochrancami prírody, ale iba na úrovni dohovárania. 
Akcia mala svoje osobitosti napr.: ako vidieť z pečiatky podujatia 50.ročník kúpeľného šachového turnaja, čo je fikcia, pretože sme tam boli jedinýkrát a kúpele iba ak v čerstvom ovzduší, alebo v priľahlom plese...!
 

obr.1  obr.2  obr. 3  obr.4  obr.5  obr.6  obr.7  obr.8  obr.9

 
Sám som bol viackrát oslovený otázkou kedy vznikol náš krasňanský šachový klub? Začiatkom 2002 roku som uverejnil článok v "Račianskom výbere" a po jeho pozornom prečítaní dáva odpoveď mimo iné. aj na túto otázku. Takže si zaspomínajme ako sme vyzerali pre štrnástimi rokmi! link na článok a ešte  link na iný čl ánok
Na ďalších fotografiách je v záberoch naša činnosť pri akciách v našom sídle v Osvetovej besede / 200 metrov od reštaurácie Družba /. Juraj Petreje, D.Mráz a ja obrátený chrbtom, robíme bufet pre Majstrovstvá Európy !!! v doskovej hre " GO ", keďže sme si pri organizácií podujatí s kolegami "goistami" nezištne pomáhali. link na  obrázok
Pri karafiátmi vyzdobenom stole referujem predsedovi oddielu p.Ladislavovi Sopkovi o priebehu podujatia šachového turnaja 4- členných družstiev link na obrázok, na ďalšej snímke pani vedúca OB Krasňany Eva Monoszlóy je v živej debate, alebo iba gestikuluje s účastníkom zo štvorice víťazov zľava Juraj Petreje, ing.Illavský, Miloš Kebis a Stano Novák link na obrázok a napokon 
p.Sopko sedí pri šachovnici s úporne mysliacim Stanom Novákom a s úsmevom v tvári Stano Illavský debatuje s hráčom Geodézie. link na obrázok