Šachová torta

09.05.2016 10:34
0brázok šachovej torty, ktorú dostal čerstvý sedemdesiatnik Peter Falťan sa vyníma v záložke obrázky a priamo ho môžete uvidieť tu.