Ako spolupracovať

22.09.2015 11:42

Stránky Krasňanský Šachista sa postupne napĺňajú obsahom. Krasňanský šachista s prístupom na internet a s istým kolektívnym chochmesom môže napomáhať tomuto procesu. Najjednoduchšie je napísať niečo podporné do Knihy návštev. Ďalšia možnosť je napísať na kontaktné stránky nejakú pripomienku k obsahu. Kritickú, opravnú, frfľajúcu, čokoľvek zabíjajúce prázdnotu. Ešte vyššia hladina spolupráce spočíva v napísaní článku, eseje, črty, podnetu a poslať to na zverejnenie. Vrcholným počinom kreatívneho krasňanca vo vzťahu ku stránkam je napísať niečo do blogu. Blog je rozsiahlejší článok, ktorým sa autor vyjadruje, zaujíma postoj k niečomu čo aj vzdialene viazanému k téme. Spomenul som tu iba čo mi napadlo, možností je iste viac. Uzatváram túto lamentáciu vymenovaním doteraz aktívnych krasňancov - okrem seba: Juhaniak, Boldocki, Falťan, Hanker. Ďakujem im veľmo pekne :-)