Šachový turnaj Vinobranie 2016 - Ľ.Hanker

12.09.2016 09:16
Ako sa už stalo v našom klube ŠK Krasňany každoročnou  tradíciou, opäť sme sa zišli na našom šachovom turnaji pri priležitosti Račianskeho vinobrania. Celkom sa turnaja zúčastnilo 37 hráčov, hralo sa na 11 kôl s hracím časom 5 minút pre každého hráča. Prišli aj naši priatelia z rakúskeho Golsu v peknom počte 9 hráčov. Na úvod turnaja hráčov privital predseda klubu Juraj Petreje, o pravidlách referoval hlavný rozhodca Peter Faltan. Hráči sa v prestávke jednotlivých hracích kôl chodili občerstvovať do kuchynky, fajčiari využili prestávky aj na praktizovanie tohto ich zlozvyku. Partie prebiehali v priateľskej atmosfére, rozhodcovia Falľan a Marko nemuseli riešiť žiadny spor.
V hre sa darilo hlavne Dudášovi,  Danadovi, Karolovi Petríkovi a z mladých hráčov Suchánskemu. V tomto poradi sa takto aj turnaj skončil, hráči si prevzali hodnotné ceny. Na záver turnaja boli hlavným rozhodcom vyhlásené výsledky. Ľ.Hanker
Na obrázku vľavo ťahá organizátor turnaja Juraj Petreje a prvý sprava sedí Ivan Jánoš, ktorý prestúpil do krasňanských radov.
Na celkovom zábere vidieť, že turnaja sa zúčastnilo veľa šachistov. Celkom vpravo si pridržuje bradu Ján Dudáš. Zlé jazyky ma informovali, že Jano sa stal víťazom vďaka istým zmetkom, ktoré si vynútili pridanie dodatočného kola, v ktorom nezaváhal a predstihol Tomáša Danadu. 
Dole je záverečná tabuľka turnaja. Pokiaľ si spomínam, v poradí druhý má stáť po pravici prvého a tretí po jeho ľavici. V našom prípade je to naopak a čipernejší Karol Petrík stojí čoby druhý. Skúsený Peter Falťan si dal ruky za chrbát, Dudy misku do tváre a Petrejemu pokazil veci fotograf. Ktorý - to je otázka.