Z piatej ligy sa nevypadáva

Z piatej ligy sa nevypadáva